Hóa đơn điện tử là gì? – Báo giá chữ ký số NEWCA, Vina-CA, CA2, Viettel-CA, VNPT giá rẻ. Gia hạn, cấp mới chữ ký số, hoá đơn điện tử, bảo hiểm xã hội.
Gọi ngay: 0967.596.233 - 0918.547.866

Hóa đơn điện tử là gì?

 • Định nghĩa về Hoá đơn điện tử được nêu trong thông tư 32/2011/TT-BTC như sau: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp, dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
 • Hóa đơn điện tử được sử dụng để thay cho Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn xuất khẩu, các loại Hóa đơn khác; Ngoài ra có thể áp dụng cho Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Hiện tại, VNSOFT cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử VN-invoice thông thường và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

=> ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mục 2 điều 4, thông tư 32 quy định về điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử :

 • Bao gồm những tổ chức có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng;
 • Có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
 • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.
 • => THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Theo điều 7 thông tư 32/2011/TT-BTC:

  1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  2. Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đến CQT quản lý trực tiếp:

  • Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử.
  • Hóa đơn mẫu dạng điện tử được ký số giống như gửi cho khách hàng gửi qua đường điện tử;
  • In bản thể hiện của Hóa đơn điện tử.
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp nộp bản cứng đến Cơ quan thuế.
  • Nộp qua mạng trong trường hợp iHTKK tương thích.